Klub Tradičního Karate Bílovec

Klub Karate Tai Ji Quan Fotogalerie Články o karate Kontakty
 

Stav mysli

 Takuan Soho

Prolnutí zenová praxe, bojové umění i umění karate.

  Říkáme, že:
Když člověk soustředí svou mysl do jednání svého protivníka, to ji spoutá.
Když člověk soustředí svou mysl na záměr svého protivníka, to ji spoutá.
Když člověk soustředí svou mysl do svého meče, to ji spoutá
Když člověk soustředí svou mysl do svého vlastního záměru nebýt uhozen, to jeho mysl spoutá.
Z toho plyne, že není místa kam soustředit svou mysl.

 

   Jistý člověk jednou řekl: „Nezáleží na tom kam soustředím svou mysl, protože to místo ji spoutá a já prohraji. Proto umisťuji svou mysl kousek pod pupek a nechám ji putovat. Což jsem schopen měnit podle chování soupeře.“

 

   To je jasné. Ovšem z buddhistického úhlu pohledu, je toto nízká úroveň pohledu. Je to úroveň disciplíny a tréninku. Je to úroveň střízlivosti. Ale budete nesvobodni bez možnosti jít dál. Do jaké části těla mám tedy umístit svou mysl?


Když ji soustředíš do své pravé ruky, ta ji spoutá a tvé tělo bude postrádat její funkci.
Když ji soustředíš do svého oka, to ji spoutá a tvé tělo bude postrádat jeho funkci.

 

   Nezáleží na tom, kam soustředíš svou mysl, pokud to bude na jedno místo v těle, ostatní části tvého těla ji budou postrádat. Kam tedy má člověk soustředit svou mysl?

 

   Odpověděl jsem: „Když ji nesoustředíš nikam, rozprostře se do všech částí tvého těla rovnoměrně ve své úplnosti. Když takto vstoupí do tvé nohy, uvědomí si funkci té nohy. Když člověk myslí je spoután svými vlastními myšlenkami. A protože je to tak, nechejte stranou myšlenky a rozpory, svou mysl odhoďte pryč, nezastavujte ji na žádném místě v těle a ona sama prostoupí místo, kde ji bude zapotřebí v celé své účinnosti. Snaha neblokovat tělo v jednom místě to je disciplína. Nezastavovat mysl je cíl a podstata. Dána nikam bude všude.

 

Nespoutaná mysl (Listy zenového mistra mistru meče)                   
Takuan Soho (1573 – 1645)

 

 Z angličtiny přeložila Eva Dreslerová

 

copyright: rehacek@mybox.cz